THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xe Taxi Sóc Trăng

Địa chỉ: Thành phố Sóc Trăng, Ngã Năm, Vĩnh Châu, Châu Thành, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0788757878

Email: taxisoctrang01@gmail.com

Website: xetaxisoctrang.com